Veilig werken als chauffeur

Uitdagingen van het werkgebied

Chauffeurs in allerlei werkgebieden hebben te maken met veel omstandigheden
gedurende de werkdag. De distributiechauffeur rijdt veel
binnen de bebouwde kom en door drukke gebieden, de chauffeur in de
bouw komt op onverharde wegen en onveilige bouwplaatsen. Dit zorgt
in beide gevallen voor de nodige uitdagingen.

Veiligheid centraal

De Volvo-truck is voorzien van tal van veiligheidssystemen om de
risico’s voor mens en materieel terug te dringen. Het gebruikte
trainingsmateriaal is ontwikkeld op basis van de veiligheidsonderzoeken
van Volvo.


Een dag met theorie en praktijk

In de training Veilig Werken als Chauffeur ligt de nadruk op de
omstandigheden waarmee chauffeurs te maken hebben tijdens hun
werk. De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte en telt
7 uur (theorie) mee voor de Code 95. Per dag kunnen er 16 chauffeurs
deelnemen aan het theoretische gedeelte en 8 chauffeurs aan het
praktijkgedeelte.


In het praktijkgedeelte zal worden stilgestaan bij de dagelijkse controle
van de truck en de opbouw. Ook zullen we uitgebreid stilstaan bij
het afstellen van de spiegels het in- en uitstappen en natuurlijk het
manoeuvreren. Tijdens de theorie komt de stand van zaken van het
veiligheidsbeleid en de statistieken aan bod. Ook wordt de kennis van
verkeersveiligheid opgefrist en verrijkt.

Training boeken

Neem contact op met uw Nebim-vestiging of stuur een e-mail
naar business-solutions@nebim.eu . Meer informatie over ons
trainingsaanbod: www.nebim.eu.

Schrijf je nu in voor de cursus Veilig werken als chauffeur

Trainingsdetails

 • Trainingstitel
 • Rijoptimalisatie II (U25-1)
 • Code 95 uren
 • 7 uur (theorie)
 • Trainingsmethode
 • Klassikaal / training in en om de truck
 • Aantal deelnemers
 • 8 deelnemers theorie - 8 deelnemers praktijk
 • Plaatsen beschikbaar op
 • - 13 oktober

Inhoud van de training

 • Voertuigcontrole
 • Rijtechniek
 • Risicobewustzijn en zichtbaarheid
 • Wet- en regelgeving (WVW 1990 en RVV 1994)
 • Kleine reparaties en storingen onderweg
 • Het onderkennen en herkennen van gevaren en risico’s
 • Het op de juiste wijze gebruiken van de veiligheidsvoorzieningen
 • in en om het voertuig

Voordelen

 • Verbeteren van de verkeersveiligheid
 • Minder ongevallen en bijna-ongevallen
 • Minder uitval, hogere beschikbaarheid
 • Imagoverbetering van uw chauffeurs
 • Plezieriger werken
 • Gezondere crew