Het rijbewijs en Code 95 langer geldig

Om de gevolgen van de lockdown voor rijbewijzen, theoriecertificaten en Code 95 op te vangen worden deze opnieuw verlengd. Ook theoriecertificaten die vanaf 1 mei verlopen zullen tot zeven maanden langer geldig blijven.

Door de gevolgen van de lockdown sinds 15 december 2020 in Nederland is de kans groot dat niet iedereen praktijkexamen kan doen voordat het theoriecertificaat verloopt. Voor de vele chauffeurs van wie de Code 95 verloopt op 10 september 2021, komt er mogelijk extra uitstel. Dat meldt het CBR.

Verlenging examenuitslagen en (theorie)certificaten

De regeling voor verlenging van uitslagen van het theorie-examen auto, motor, bromfiets, vrachtauto, bus, T-rijbewijs en het motorexamen voertuigbeheersing is verruimd. In deze nieuwe coulanceregeling, die vanaf 1 mei tot voorlopig eind van dit jaar loopt, krijgen de mensen waarvan hun bewijs van een behaald examen of certificaat in een bepaalde maand verloopt een verlenging van 7 maanden. De verruiming geldt ook voor deelexamens en toetsen voor het behalen van de verklaring van vakbekwaamheid (code 95).

De geldigheid van certificaten en uitslagen is nu als volgt:

Vervaldatum geldigheid examenuitslag / certificaat

Nieuwe geldigheid

1 juni t/m 30 september 2020

t/m 31 maart 2021

1 oktober 2020 t/m 30 april 2021

t/m 30 september 2021

1 mei t/m 31 mei 2021

t/m 30 november 2021

1 juni t/m 30 juni 2021

t/m 31 december 2021

1 juli t/m 31 juli 2021

t/m 31 januari 2022

1 augustus t/m 31 augustus 2021

t/m 28 februari 2022

1 september t/m 30 september 2021

31 maart 2022

1 oktober t/m 31 oktober 2021

30 april 2022

1 november t/m 30 november 2021

31 mei 2022

1 december t/m 31 december 2021

30 juni 2022

Ook overige uitslagen en certificaten zijn veelal verlengd. Bekijk het overzicht wat de afspraken zijn per beroepsgroep.

Voor rijbewijzen en de Code 95 die verliepen of gaan verlopen geldt:

  • Het rijbewijs verliep in de periode tussen 1 februari en 1 juni 2020: het rijbewijs is nog geldig tot 1 juli 2021
  • Het rijbewijs verliep in de periode vanaf 1 juni tot 1 september 2020: het rijbewijs is nog 13 maanden na de verloopdatum geldig

Het rijbewijs verliep of verloopt in de periode vanaf 1 september 2020 tot 1 juli 2021: het rijbewijs is nog 10 maanden na de verloopdatum geldig.

Heeft u vragen?

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Nebim Groep.

Neem contact op met uw vestiging