volvo Renault Trucks

Goed nieuws voor LNG rijders!

11-12-2019

Een compensatie van 18,7 eurocent per kilogram LNG vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 in Nederland.

De regeling past bij de Nederlandse en Europese ambitie om de uitstoot van vrachtvervoer terug te brengen en is een steun in de rug voor logistieke ondernemingen die (willen) kiezen voor schonere brandstofalternatieven.

Hoe gaat de regeling werken

Op het moment dat de regeling op 1 januari 2020 ingaat, wordt de 18,7 cent direct in de pompprijs (excl. BTW) verrekend door alle tankstation-eigenaren en –exploitanten.

Totstandkoming van de regeling

Sinds 1 januari 2014 werd er voor Liquefied Natural Gas (LNG) gedeeltelijk teruggaaf van accijns verleend (12,5 eurocent per kilo). De teruggaafregeling had als doel het gebruik van LNG te stimuleren dankzij de positieve milieueffecten ten opzichte van diesel. Deze teruggaafregeling gold voor een periode van vijf jaar en liep af op 31 december 2018. Het Nationaal LNG Platform is daarna geruime tijd met het ministerie van Financiën en later het ministerie van I&W in gesprek geweest over een verlenging van de regeling en de toekomst van schoner transport. Dit heeft geresulteerd in deze nieuwe LNG stimuleringsregeling. 

Positieve businesscase dankzij stimuleringsregeling

De LNG stimuleringsregeling maakt voor een logistieke onderneming het overstappen naar een LNG-truck weer een stuk aantrekkelijker. Dankzij de regeling wordt de terugverdientijd van een LNG-truck korter, waardoor de keuze voor LNG niet alleen milieuwinst oplevert maar ook een positieve businesscase. En dat is logischerwijs een belangrijke reden voor transporteurs om te investeren in LNG-trucks.

Europees beleid

Nederland is in Europa voorloper met LNG-transport. Deze regeling past in het Europese beleid om LNG als alternatieve brandstof voor zwaar wegtransport verder te ondersteunen. Diverse stimuleringsmaatregelingen van omliggende landen, zoals het 0%-tarief voor accijns op LNG in België en de Maut vrijstelling in Duitsland, leiden nu al tot een sterke toename van LNG-trucks. Deze belangrijke maatregelen zijn daarom cruciaal om de LNG-markt verder op te bouwen om zo de uiteindelijke transitie naar bio-LNG te bespoedigen.
 

Ontvang als eerste het laatste nieuws

Nebim Groep deelt elke maand een interessante nieuwsbrief boordevol informatie, weetjes en nieuws over haar assortiment trucks en bedrijfswagens, services en deals!

Door me in te schrijven ga ik akkoord met het privacybeleid

Nebim Nederland
Risseweg 36
6004 RM Weert

+31 (0)495 58 37 00
info@nebim.eu
Nebim Belgie
Industrieweg 150
B-9030 Mariakerke (Gent)

+32 (0)9 216 86 30
info@nebim.eu