Afgeleverd aan Vanheede Environment Group

2x Volvo FM - Vanheede Environment Group

Vanheede Environment Group biedt aan meer dan 10.000 klanten een duurzame, efficiënte en economische oplossing op het gebied van afvalmanagement. Ze vervullen een sleutelrol in het realiseren van de circulaire economie door elke afvalstroom te verwerken tot een nieuwe grondstof of tot energie, dit zowel in eigen als externe verwerkingssites. Een kwaliteitsvolle, professionele en innoverende aanpak met toegevoegde waarde voor alle belanghebbende partijen is de norm. Wist u dat Vanheede de afvalpartner voor de verwerking van gevaarlijke en niet-gevaarlijke stoffen bij Volvo Group België is? Volvo wil haar afval op de juiste manier laten verwerken, zodat de materialen opnieuw gebruikt kunnen worden in industriële processen. Vanheede past perfect bij dit principe. De ideale partner dus!


Bekijk ook https://www.vanheede.com/