Afgeleverd aan De Seranno Transport

Nebim in Gent heeft deze twee Volvo Trucks FH13 4x2 trekkers afgeleverd aan De Seranno. De Seranno is gespecialiseerd in de volgende transporten: Tanktransport van vloeibare producten zoals slib, afvalwater etc. afkomstig van bedrijven. Alle gevaarlijke als niet-gevaarlijke afvalstoffen worden afgevoerd naar een erkend verwerker. ADR-transport in citerne Tanktransport van drijfmest voor opslag of uitvoer Kipwagentransport van steenpuin, betonblokken, grond, zand, vervuilde grond etc. Alles wordt afgevoerd naar een erkend verwerker Allerlei transport voor particulieren Containerdienst: plaatsen en ophalen van containers


Bekijk ook http://www.deserannobvba.be